• เครื่องดื่มสุขภาพดี

  • เครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น2

    เครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น

  • ผู้สูงอายุ

    เครื่องดื่มต้านทานโรค

มะเร็งปากมดลูก

“มะเร็งปากมดลูก” คือโรคสตรีที่สามารถเฝ้าระวังได้และเป็นหนึ่งในจำนวนโรคไม่กี่โรคที่เป็นการตรวจร่างกายประจำปี มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในหญิงไทย รองลงมาคือมะเร็งโพรงมดลอ่านเพิ่มเติม

ไข้หวัด

ถ้าแน่ใจว่าเป็นไข้หวัดธรรมดา ไม่มีอาการแทรกซ้อนรุนแรง เราอาจใช้การรักษาตัวเอง ดังนี้ พักผ่อนให้มากขึ้น อย่าอาบน้ำเย็น ควรดื่มน้ำมากๆ (อาจเป็นน้ำเปล่า น้ำส้มคั้น น้ำผลไม้ ก็ได้) ถ้าเบื่ออาหารให้กินน้ำหอ่านเพิ่มเติม