น้ำคะน้าบล็อคโคลี่2

ส่วนผสม น้ำคะน้า บร็อคโคลี่ แอปเปิ้ลเขียว (ประมาณ 85 กรัม) 1/2 ผล คะน้า 300 กรัม บล็อคโคลี่ 30 กรัม ส้มสายน้ำผึ่ง (ประมาณ 100 กรัม)  1  ผล เลมอน  1/2  ผล หรือน้ำมะนาว 1 ช้อนโตะ๊ น้ำผึ่ง 2 ช้อนโต๊ะ น้ำอ่านเพิ่มเติม